Тусламжийн хүсэлт илгээх
Програмын файл шалгуулах, алдаа засуулах, шинэ файлд хөрвүүлэг хийх бол та доорх хүснэгтийг үнэн зөв бөглөөд бидэнд илгээнэ үү.
Бид таны хүсэлтийг хүлээн аваад эргэн холбогдох болно. Үйлчилгээ төлбөртэй болохыг анхаарна уу.
Төлбөр тооцоо нь таны файлын алдаа зэргээс хамаарч өсөж болно.
Та тайлбар хэсэгт дэлгэрэнгүй тодорхой бичсэнээр үйлчилгээгээ хурдан шуурхай авах болно.
Таны файлын хэмжээ 20МБ аас дээшгүй байна.